Cho Thuê Xe Đạp

Khách Sạn cung cấp xe đạp miễn phí (tùy vào tình trạng có sẵn) tại Khách Sạn. Quý Khách có thể di chuyễn bằng xe đạp để khám phá vùng nông thôn hấp dẫn xung quanh Hội An.