Vận Chuyển

Một (1) chiều dịch vụ vận chuyển miễn phí (đến/từ Khách sạn/Nhà ga/Sân bay ở Đà Nẵng) cho những đặt phòng từ bảy (7) đêm liên tiếp khi đặt trực tiếp từ website của Khách Sạn, áp dụng từ ngày 1/1/2018