The Boutiques

- Phiếu giảm giá 10% áp dụng cho tất cả khách lưu trú tại Lasenta Boutique Hotel Hoi An khi mua sắm tại tất cả các cửa hàng của Yaly Couture và ÔCHÊ từ 1/12/2016 trở đi.

Liên kết với 2 chi nhánh của Khách Sạn là Yaly Couture and ÔCHÊ Boutique, Quý Khách lưu trú tại Lasenta Boutique Hotel Hoi An, sẽ được giảm giá khi mua sắm tại tất cả các cửa hàng của Yaly Couture và ÔCHÊ Boutique.