Phiếu Giảm Giá

Liên kết với 2 chi nhánh của Khách Sạn là Yaly Couture and ÔCHÊ Boutique, khách lưu trú tại Khách Sạn Lasenta Boutique Hotel Hoi An, sẽ được giảm giá khi mua sắm tại tất cả các cửa hàng của Yaly Couture và ÔCHÊ Boutique.

(a) Phiếu giảm giá 20% áp dụng cho tất cả khách lưu trú tại Khách Sạn Lasenta Boutique Hotel Hoi An cho giai đoạn từ 01/09/2016 đến 30/10/2016 khi mua sắm tại tất cả các cửa hàng của Yaly Couture và ÔCHÊ Boutique.

(b) Phiếu giảm giá 10% áp dụng cho tất cả khách lưu trú tại Khách Sạn Lasenta Boutique Hotel Hoi An khi mua sắm tại tất cả các cửa hàng của Yaly Couture và ÔCHÊ Boutique từ 1/11/2016 trở đi.
 
Quý Khách vui lòng liên lạc Lễ Tân để nhận phiếu giảm giá.